لیست فایل ها - صفحه 1

مجموعه فرمول های پرکاربرد فیزیک

هندبوک فیزیک به زبان انگلیسی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه کامل فیزیک هالیدی ۲ - الکترومغناطیس

دانلود جزوه کامل فیزیک هالیدی جلد دوم : الکترومغناطیس، بصورت دست نویس، خوشخط وخوانا، در 128 صفحه فایل pdf. فهرست مطالب: بارالکتریکی_قانون کولن_میدان های الکتریکی_قانون گاوس_ظرفیت و خازن ها_ جریان الکتریکی و مقاومت_قانون اهم _ نیروی محرکی الکتریکی _ مدار های الکتریکی _ میدان های مغناطیسی ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل